Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 123 55.285% 57.143% 3.252%
2021 71 53.521% 57.576% 7.042%
2020 105 73.333% 74.038% 0.952%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 7000351 21
  90%
  95%
  5%
2502444 123
  55%
  57%
  3%
2021 7000351 18
  100%
  100%
  0%
2502444 71
  54%
  58%
  7%
2020 7000351 14
  100%
  100%
  0%
2502444 105
  73%
  74%
  1%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 7000351 21 5% 10% 48% 29% 5% 5%
2502444 123 0% 1% 11% 40% 41% 3%
2021 7000351 18 17% 28% 28% 28% 0% 0%
2502444 71 0% 0% 4% 46% 39% 7%
2020 7000351 14 7% 0% 57% 36% 0% 0%
2502444 105 1% 2% 10% 60% 26% 1%