Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 89 97.753% 100% 2.247%
2021 65 98.462% 100% 1.538%
2020 78 98.718% 98.718% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 7000351 19
  100%
  100%
  0%
2502444 89
  98%
  100%
  2%
2021 7000351 15
  100%
  100%
  0%
2502444 65
  98%
  100%
  2%
2020 7000351 20
  95%
  95%
  0%
2502444 78
  99%
  99%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 7000351 19 11% 37% 47% 5% 0% 0%
2502444 89 0% 1% 76% 20% 0% 2%
2021 7000351 15 7% 47% 27% 20% 0% 0%
2502444 65 2% 31% 48% 18% 0% 2%
2020 7000351 20 20% 15% 50% 10% 5% 0%
2502444 78 1% 5% 59% 33% 1% 0%