Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 85 96.471% 97.619% 1.176%
2021 69 97.101% 98.529% 1.449%
2020 76 98.684% 100% 1.316%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 7000351 20
  100%
  100%
  0%
2502444 85
  96%
  98%
  1%
2021 7000351 16
  100%
  100%
  0%
2502444 69
  97%
  99%
  1%
1353 16
  0%
  0%
  0%
2020 7000351 17
  100%
  100%
  0%
2502444 76
  99%
  100%
  1%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 7000351 20 10% 25% 60% 5% 0% 0%
2502444 85 2% 4% 62% 28% 2% 1%
2021 7000351 16 6% 0% 94% 0% 0% 0%
2502444 69 0% 1% 65% 30% 1% 1%
1353 16 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2020 7000351 17 6% 65% 29% 0% 0% 0%
2502444 76 4% 13% 64% 17% 0% 1%