Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 97 97.938% 98.958% 1.031%
2021 46 100% 100% 0%
2020 86 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 7000351 13
  100%
  100%
  0%
2502444 97
  98%
  99%
  1%
2021 7000351 20
  100%
  100%
  0%
2502444 46
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2020 7000351 16
  100%
  100%
  0%
2502444 86
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 7000351 13 23% 46% 31% 0% 0% 0%
2502444 97 3% 14% 75% 5% 1% 1%
2021 7000351 20 20% 65% 15% 0% 0% 0%
2502444 46 0% 15% 72% 13% 0% 0%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2020 7000351 16 13% 81% 6% 0% 0% 0%
2502444 86 2% 35% 55% 8% 0% 0%