Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 96 97.917% 97.917% 0%
2021 63 100% 100% 0%
2020 84 94.048% 94.048% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 7000351 15
  100%
  100%
  0%
2502444 96
  98%
  98%
  0%
2021 7000351 18
  100%
  100%
  0%
2502444 63
  100%
  100%
  0%
1353 32
  50%
  50%
  0%
2020 7000351 15
  100%
  100%
  0%
2502444 84
  94%
  94%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 7000351 15 0% 7% 87% 7% 0% 0%
2502444 96 0% 0% 22% 76% 2% 0%
2021 7000351 18 6% 17% 78% 0% 0% 0%
2502444 63 0% 0% 67% 33% 0% 0%
1353 32 0% 0% 0% 50% 50% 0%
2020 7000351 15 0% 33% 60% 7% 0% 0%
2502444 84 0% 0% 33% 61% 6% 0%