Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
  • Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds 1a opció Oferta
2021 350 51 40
2020 367 57 40
2019 306 52 40
2018 276 41 40

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2020 86.16% 88.04%
2019 86.28% 86.04%
2018 69.57% 69.57%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats