Rendiment per curs

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2020 76.66% 69.45%
2019 73.41% 65.77%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats