Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
  • Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds 1a opció Oferta
2023 439 106 60
2022 302 51 60
2021 344 76 60
2020 372 68 60
2019 483 118 60

Via d'acces dels estudiants de nou ingrés

(nou)

Evolució via d'accés dels estudiants de nou ingrés

  • PAAU
  • FP_CFG
  • CANVI
  • TU
  • MES25
  • ALTRES
PAAU FP_CFG CANVI TU MES25 ALTRES TOTAL
2023 69%
46
16%
11
13%
9
0%
0
0%
0
1%
1
67
2022 74%
49
12%
8
9%
6
2%
1
0%
0
3%
2
66
2021 81%
52
8%
5
8%
5
2%
1
0%
0
2%
1
64
2020 89%
57
8%
5
3%
2
0%
0
0%
0
0%
0
64
2019 79%
49
13%
8
5%
3
0%
0
2%
1
2%
1
62