Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
  • Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds 1a opció Oferta
2023 47 13 40
2022 82 23 40
2021 83 18 40
2020 154 41 40

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2022 72.54% 59.04%
2021 70.11% 78.61%
2020 73.83% 73.83%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats