Hores HIDA segons categoria del professor

Evolució de les HIDA per any acadèmic

  • Hores HIDA
CU TU_CEU CATED_AGREG LECTOR ASSOC ALTRES TOTAL
2022 1%
16h
5%
56h
5%
58h
9%
98h
60%
643h
18%
195h
1068h
2021 5%
34h
6%
43h
4%
30h
0%
0h
58%
415h
28%
199h
721h
2020 1%
6h
3%
14h
5%
24h
0%
0h
47%
216h
43%
197h
456h