Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
  • Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds 1a opció Oferta
2023 359 73 60
2022 405 78 60
2021 361 51 60

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2022 87.69% 86.67%
2021 81.77% 81.77%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats