Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 63 73.016% 80.702% 9.524%
2021 61 85.246% 91.228% 6.557%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2504216 63
  73%
  81%
  10%
1353 16
  0%
  0%
  0%
2021 2504216 61
  85%
  91%
  7%
1353 48
  33%
  50%
  33%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2504216 63 5% 0% 24% 44% 17% 10%
1353 16 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2021 2504216 61 7% 0% 34% 44% 8% 7%
1353 48 0% 0% 33% 0% 33% 33%