Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 62 87.097% 98.182% 11.29%
2021 61 80.328% 98% 18.033%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2504216 62
  87%
  98%
  11%
1353 160
  100%
  100%
  0%
2021 2504216 61
  80%
  98%
  18%
1353 336
  95%
  100%
  5%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2504216 62 5% 3% 69% 10% 2% 11%
1353 160 0% 10% 80% 10% 0% 0%
2021 2504216 61 2% 2% 64% 13% 2% 18%
1353 336 10% 19% 43% 24% 0% 5%