Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 67 100% 100% 0%
2021 58 72% 86% 16%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2504216 67
  100%
  100%
  0%
1353 96
  100%
  100%
  0%
2021 2504216 58
  72%
  86%
  16%
1353 160
  40%
  44%
  10%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2504216 67 0% 0% 0% 0% 0% 0%
1353 96 0% 0% 0% 0% 0% 0%
2021 2504216 58 0% 2% 21% 50% 12% 16%
1353 160 0% 0% 20% 20% 50% 10%