Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2021 58 72% 86% 16%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2021 2504216 58
  72%
  86%
  16%
1353 150
  40%
  44%
  10%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2021 2504216 58 0% 2% 21% 50% 12% 16%
1353 150 0% 0% 20% 20% 50% 10%