Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 67 88.06% 95.161% 7.463%
2021 58 81.034% 88.679% 8.621%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2504216 67
  88%
  95%
  7%
1353 64
  50%
  67%
  25%
2021 2504216 58
  81%
  89%
  9%
1353 96
  67%
  67%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2504216 67 1% 6% 31% 49% 4% 7%
1353 64 0% 0% 25% 25% 25% 25%
2021 2504216 58 2% 0% 16% 64% 10% 9%
1353 96 0% 0% 33% 33% 33% 0%