Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 66 81.818% 90% 9.091%
2021 58 74.138% 95.556% 22.414%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2504216 66
  82%
  90%
  9%
1353 80
  80%
  80%
  0%
2021 2504216 58
  74%
  96%
  22%
1353 48
  67%
  67%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2504216 66 2% 0% 18% 62% 9% 9%
1353 80 0% 0% 60% 20% 20% 0%
2021 2504216 58 2% 2% 34% 36% 3% 22%
1353 48 0% 0% 0% 67% 33% 0%