Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 49 81.633% 86.957% 6.122%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2504216 49
  82%
  87%
  6%
1353 112
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2504216 49 2% 8% 31% 41% 12% 6%
1353 112 14% 14% 43% 29% 0% 0%