Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 45 91.111% 91.111% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2504216 45
  91%
  91%
  0%
1353 96
  83%
  100%
  17%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2504216 45 7% 0% 33% 51% 9% 0%
1353 96 0% 0% 50% 33% 0% 17%