Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 47 97.872% 97.872% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2504216 47
  98%
  98%
  0%
1353 48
  67%
  100%
  33%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2504216 47 2% 2% 40% 53% 2% 0%
1353 48 33% 0% 0% 33% 0% 33%