Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 46 91.304% 95.455% 4.348%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2504216 46
  91%
  95%
  4%
1353 64
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2504216 46 4% 2% 50% 35% 4% 4%
1353 64 25% 25% 50% 0% 0% 0%