Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 46 97.826% 100% 2.174%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2504216 46
  98%
  100%
  2%
1353 144
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2504216 46 4% 15% 57% 22% 0% 2%
1353 144 0% 22% 78% 0% 0% 0%