Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 47 91.489% 97.727% 6.383%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2504216 47
  91%
  98%
  6%
1353 144
  89%
  100%
  11%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2504216 47 6% 9% 32% 45% 2% 6%
1353 144 0% 22% 56% 11% 0% 11%