Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 46 93.478% 93.478% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2504216 46
  93%
  93%
  0%
1353 128
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2504216 46 0% 2% 48% 43% 7% 0%
1353 128 0% 0% 25% 75% 0% 0%