Hores HIDA segons categoria del professor

Evolució de les HIDA per any acadèmic

  • Hores HIDA
CU TU_CEU CATED_AGREG LECTOR ASSOC ALTRES TOTAL
2021 0%
0h
15%
75h
25%
125h
0%
0h
40%
200h
20%
100h
500h