Hores HIDA segons categoria del professorat

Evolució de les HIDA per any acadèmic

  • Hores HIDA
CU TU_CEU CATED_AGREG LECTOR ASSOC ALTRES TOTAL
2012 62%
36h
0%
0h
36%
21h
0%
0h
0%
0h
0%
0h
58h
2011 18%
69h
0%
0h
57%
222h
0%
0h
25%
99h
0%
0h
390h
2010 16%
76h
9%
43h
51%
239h
0%
0h
24%
115h
0%
0h
473h
2009 8%
25h
17%
54h
32%
103h
0%
0h
36%
118h
8%
26h
325h