Rendiment per curs

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2011 0% %
2010 86.17% 85.31%
2009 97.32% 97.32%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats