Hores HIDA segons categoria del professorat

Evolució de les HIDA per any acadèmic

  • Hores HIDA
CU TU_CEU CATED_AGREG LECTOR ASSOC ALTRES TOTAL
2012 43%
333h
14%
107h
17%
135h
9%
73h
5%
39h
12%
93h
781h
2011 39%
204h
16%
84h
12%
63h
12%
60h
9%
46h
11%
58h
517h
2010 37%
217h
20%
119h
10%
59h
12%
72h
4%
25h
16%
91h
583h
2009 25%
126h
36%
181h
13%
65h
11%
56h
7%
33h
9%
44h
505h
2008 17%
67h
37%
151h
12%
50h
5%
22h
8%
33h
20%
82h
404h
2007 28%
160h
37%
209h
13%
75h
5%
26h
9%
51h
9%
50h
569h