UAB

Màster Universitari en Estudis Ambientals ( Reverificació )

Dades DGU
  • DGU000000117 Màster Universitari en Estudis Ambientals
Centres on s'ofereix la titulació
Crèdits: 60

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2013 94% 100% 6%
2012 98% 100% 2%
2011 99% 100% 1%
2010 94% 100% 6%
2009 97% 100% 3%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens

% per qualificacions

MH Ex Nt Ap S
2013 5 32 58 6 0
2012 5 35 51 9 0
2011 10 35 49 6 0
2010 4 30 55 10 0
2009 3 35 54 8 0
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np