Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2010 19 25

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2012 100% %
2011 60% %
2010 92% 100%
2009 80.39% 86.05%
2008 91.3% 90.48%
2007 68.52% 68.52%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats