UAB

Màster Universitari en Antropologia Social i Cultural / Social and Cultural Anthropology

Dades DGU
  • DGU000000608 Màster Universitari en Antropologia Social i Cultural / Social and Cultural Anthropology
  • DGU000001536 Màster Universitari en Antropologia Social i Cultural / Social and Cultural Anthropology
Centres on s'ofereix la titulació
Crèdits: 120

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2021 100% 100% 0%
2020 100% 100% 0%
2019 88% 100% 12%
2018 94% 100% 6%
2017 100% 100% 0%
2016 100% 100% 0%
2015 69% 100% 31%
2014 50% 100% 50%
2013 100% 100% 0%
2012 50% 100% 50%
2011 70% 100% 30%
2010 90% 100% 10%
2009 100% 100% 0%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens
MH Ex Nt Ap S
2021 0% 50% 50% 0% 0%
2020 25% 38% 38% 0% 0%
2019 4% 57% 39% 0% 0%
2018 20% 27% 40% 13% 0%
2017 15% 54% 23% 8% 0%
2016 7% 46% 43% 4% 0%
2015 9% 55% 36% 0% 0%
2014 0% 67% 33% 0% 0%
2013 17% 50% 33% 0% 0%
2012 12% 50% 25% 12% 0%
2011 10% 38% 52% 0% 0%
2010 11% 56% 33% 0% 0%
2009 15% 25% 60% 0% 0%
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np
43445 Mòdul Temàtic I (Noves Identitats) 1 0 1 0 0 0 0 100% 100% 0%
43450 Treball de Final de Màster II 1 0 0 1 0 0 0 100% 100% 0%