Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2011 72 30
2010 98 50

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2012 100% %
2011 98.59% 98.51%
2010 96.69% 100%
2009 91.67% 91.67%
2008 99.54% 100%
2007 95.83% 95.83%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats