Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2023 306 30
2022 179 30
2021 209 30
2020 207 30
2019 272 30
2018 247 30
2017 293 30
2016 242 30
2015 140 30
2014 146 30
2013 105 30
2012 90 30
2011 79 15
2010 140 30