Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2012 23 50
2011 32 50
2010 47 50

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2013 100% %
2012 100% 100%
2011 96.25% 95.95%
2010 92.41% 91.63%
2009 97.27% 97.1%
2008 95.16% 95.41%
2007 97.52% 97.41%
2006 100% 100%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats