Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2010 34 40

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2011 100% %
2010 87.77% 91.07%
2009 86.2% 84.65%
2008 80% 78.79%
2007 73.45% 73.45%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats