Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2010 45 25

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2010 91.11% 94.25%
2009 94.74% 100%
2008 92.77% 92.77%
2007 85.71% 85.71%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats