Hores HIDA segons categoria del professorat

Evolució de les HIDA per any acadèmic

  • Hores HIDA
CU TU_CEU CATED_AGREG LECTOR ASSOC ALTRES TOTAL
2012 16%
91h
53%
298h
11%
59h
0%
0h
11%
59h
9%
51h
559h
2011 19%
117h
51%
310h
0%
0h
10%
63h
11%
69h
8%
51h
611h
2010 18%
91h
32%
163h
4%
21h
11%
57h
19%
96h
15%
74h
503h