Rendiment per curs

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2015 45.45% %
2014 85% 85%
2013 100% %
2012 93.27% 93.27%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats