Rendiment per curs

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2014 0% %
2013 87.33% 87.33%
2012 99.23% 99.23%
2011 100% 100%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats