Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 32 93.75% 96.774% 3.125%
2021 35 94.286% 94.286% 0%
2020 26 100% 100% 0%
2019 31 100% 100% 0%
2018 38 100% 100% 0%
2017 55 92.727% 94.444% 1.818%
2016 40 97.5% 97.5% 0%
2015 39 97.436% 100% 2.564%
2014 42 100% 100% 0%
2013 36 100% 100% 0%
2012 40 100% 100% 0%
2011 42 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en quč estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 4313148 32
  94%
  97%
  3%
2021 4313148 35
  94%
  94%
  0%
2020 4313148 26
  100%
  100%
  0%
2019 4313148 31
  100%
  100%
  0%
2018 4313148 38
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2017 4313148 55
  93%
  94%
  2%
2016 4313148 40
  98%
  98%
  0%
2015 4313148 39
  97%
  100%
  3%
2014 4313148 42
  100%
  100%
  0%
2013 4313148 36
  100%
  100%
  0%
2012 4313148 40
  100%
  100%
  0%
2011 4313148 42
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 4313148 32 3% 0% 69% 22% 3% 3%
2021 4313148 35 3% 0% 54% 37% 6% 0%
2020 4313148 26 4% 0% 85% 12% 0% 0%
2019 4313148 31 6% 0% 61% 32% 0% 0%
2018 4313148 38 5% 0% 61% 34% 0% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2017 4313148 55 4% 0% 56% 33% 5% 2%
2016 4313148 40 0% 0% 75% 23% 3% 0%
2015 4313148 39 0% 5% 69% 23% 0% 3%
2014 4313148 42 0% 0% 36% 64% 0% 0%
2013 4313148 36 0% 0% 53% 47% 0% 0%
2012 4313148 40 0% 0% 45% 55% 0% 0%
2011 4313148 42 2% 17% 33% 48% 0% 0%