Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2023 81 30
2022 79 30
2021 120 30
2020 111 30
2019 161 30
2018 171 30
2017 158 30
2016 182 30
2015 126 30
2014 77 25
2012 19 25