Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2019 197 80
2018 178 80
2017 207 80
2016 233 80
2015 192 80
2014 169 80
2013 63 40
2012 40 0 *

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2018 99,09% 98,73%
2017 96,86% 96,95%
2016 97,54% 96,43%
2015 99,28% 99,05%
2014 100% 100%
2013 95% 95%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats