Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2019 12 25
2018 15 25
2017 11 25
2016 17 25
2015 13 25
2014 16 25
2013 27 25
2012 24 25

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2018 93.84% 95.12%
2017 96.7% 100%
2016 93.63% 93.06%
2015 92.98% 97.65%
2014 94.8% 96.18%
2013 95.88% 95.83%
2012 100% 100%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats