Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2019 100 30
2018 82 30
2017 110 30
2016 111 30
2015 67 30
2014 70 30
2013 47 30
2012 57 25

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2018 96,33% 97,64%
2017 78,02% 77,78%
2016 90,3% 91,04%
2015 91,26% 91,84%
2014 88,24% 88,75%
2013 83,54% 84,62%
2012 93,75% 93,75%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats