Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2019 95 30
2018 96 30
2017 112 30
2016 108 30
2015 89 30
2014 51 30
2013 57 30
2012 45 30

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2018 98.77% 99.7%
2017 98.31% 98.65%
2016 99.39% 99.37%
2015 100% 100%
2014 98.1% 97.86%
2013 97.77% 98.98%
2012 88.24% 88.24%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats