Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2019 146 30
2018 110 30
2017 135 40
2016 136 40
2015 107 40
2014 31 40
2013 24 40
2012 12 40

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2018 75.85% 90.5%
2017 83.75% 98.57%
2016 94.44% 100%
2015 92.86% 91.67%
2014 94.12% 87.5%
2013 100% 100%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats