Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2019 73 30
2018 93 30
2017 94 30
2016 90 30
2015 76 30
2014 52 30
2013 52 30
2012 55 30

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2018 98.88% 99.4%
2017 95.29% 95.29%
2016 94.61% 95.39%
2015 98.38% 98.3%
2014 96.81% 98.86%
2013 93.9% 93.24%
2012 99.31% 99.31%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats