Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2019 109 40
2018 98 40
2017 177 40
2016 224 40
2015 227 40
2014 187 40
2013 120 40

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2018 97.83% 99.2%
2017 92.93% 94.2%
2016 98.95% 99.46%
2015 99.48% 99.73%
2014 94.91% 95.55%
2013 96.73% 96.73%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats