Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2019 235 50
2018 244 50
2017 281 50
2016 219 50
2015 179 50
2014 160 50
2013 124 50

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2018 95.42% 95.97%
2017 86.05% 87.38%
2016 88.62% 89.28%
2015 89.38% 89.68%
2014 93.05% 93.44%
2013 94.18% 94.18%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats