Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2020 37 25
2019 40 25
2018 42 25
2017 36 25
2016 64 25
2015 40 25
2014 33 25
2013 35 25

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2019 98.27% 98.23%
2018 98.54% 100%
2017 93.49% 97.61%
2016 89.93% 93.64%
2015 90.46% 92.23%
2014 95.2% 97.98%
2013 98.47% 98.47%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats